Aceclofenac 100mg + paracetamol
325mg Tablet

Amoxicillin 500mg + clavulanic acid
125mg Tablet

Pantaprazole
40mg Tablet

Rabeprazole 40mg+ Domperidone
30mg SR Tablet

Azithromycin
500mg Tablet

Montelukast 10mg + Levocetrizine
5mg Tablet

Paracetamol
650mg tablet

Telmisartan
40mg Tablet

Atorvastatin
40mg Tablet

Paracetamol 500mg + Phenylephrine 100mg + Chlorpheneramine melate 2mg tablet

Paracetamol 500mg + Aceclofenac 100mg + Chlorzoxazone
250mg tablet

Loperamide
2mg Capsule

Levocetrizine
5mg Tablet

Ondansetron
4mg Tablet

Multivitamin Tablet

Dicyclomine (10mg) +
Mefenamic Acid (250mg)